Doa Agar Diberi Keteguhan Pendirian

Manusia memiliki salah satu komponen yang ada di dalam tubuh bernama hati. Hati ini dalam bahasa Arab disebut dengan “ qalb “, yang artinya terbalik. Oleh karena itu, wajar jika manusia memiliki pendirian yang kadang berubah-rubah. Di satu sisi ia memilih A dan di sisi lain ia memilih B.

Hanya orang yang teguh pendirian yang mampu mempertahankan pendiriannya dalam hal apapun. Untuk itu, ketika kita merasa bimbang untuk memilih perlu kiranya untuk membaca doa berikut:

أللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك العزيمة في الرشدي . وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذبك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب

Allahumma inni as’aluka al-tsabata fil amri wa as’aluka al-azimata fir rusydi. Wa asaluka syukra ni’matika wa husna ibadatika wa as’aluka lisanan shadiqan wa qalban saliman wa audzubika min syarri ma ta’lamu wa as’aluka min khairi ma ta’lamu. wa astaghfiruka mimma ta’lamu innaka anta allamul ghhuyub.

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ketegaran dalam menghadapi segala permasalahan. Aku memohon dengan sangat kepada-Mu untuk berkenan memberikan curahan petunjuk, serta aku memohon kepadaMu dapat mensyukuri nikmat dan rajin melakukan ibadah. Aku mernohon kepada-Mu lisan yang jujur dan hati yang lurus. Aku

berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang Engkau ketahui, dan aku memohon kepada-Mu kebaikan yang Engkau ketahui, serta aku memohon kepada-Mu curahan ampunan dari segala dosa yang Engkau ketahui. Sebab hanya

Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala yang ghaib.”

Wallahu A’lam.