Doa ini dibaca untuk memohon kasih sayang untuk kedua orangtua kita

Lafaz dalam huruf latin :

Rabbirhamhuma kama rabbayam shaghiran

Artinya :

“Wahai Tuhanku! Sayangilah mereka berdua sebagai­mana mereka telah mendidik aku sewaktu kecil.” (QS Al-lsra’ [17]: 24)