Doa ini dibaca untuk memohon perlindungan dari kesesatan

Lafaz dalam huruf latin :

Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ‘alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khashamtu. Allahumma inni a’udzu bi ‘izzatika la ilaha illa anta an tudhillani. Anta al-hayyu alladzT la yamutu wa al-jinnu wa al-insanu yamutuna

Artinya :

“Ya Allah, kepada-Mulah aku berserah diri, kepada-Mulah aku beriman, kepada-Mulah aku bertawakal, kepada-Mu pula aku kembali (bertobat), dan dengan nama-Mu aku membela. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keperkasaan- Mu, tidak ada tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Engkau, agar Engkau tidak menyesatkan diriku. Engkau­lah Yang Mahahidup dan tidak akan pernah mati, sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati.” (HR Muslim, Ahmad, dan Ibn Hibban)