Doa Penghapus Dosa

Manusia memang tempatnya salah dan dosa. Tidak menutup kemungkinan, setiap orang pun punya dosa nya masing-masing. meskipun kadar dosa setiap orang berbeda-beda. Jika kita merasa bahwa dosa kita sangat banyak dan kita ingin agar diampuni oleh Allah, maka kita harus memperbanyak membaca doa berikut;

“Allohumma maghfirotuka awsa’u min zunubi wa rohmatuka arja ‘indi min ‘amali.”

“Ya Allah, ampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosaku, rahmat-Mu lebih bisa diharapkan olehku daripada amalku.”

Doa ini dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab al-Adzkar berdasarkan hadis riwayat Imam al-Hakim dari Jabir bin Abdillah, dia berkisah;

“Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw seraya berkata, ‘Alangkah besar dosaku, alangkah besar dosaku’, dua atau tiga kali. Maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya, ‘Katakanlah; Allohumma maghfirotuka awsa’u min zunubi wa rohmatuka arja ‘indi min ‘amali (Ya Allah, ampunanMu lebih luas daripada dosa-dosaku, rahmatmu lebih bisa diharapkan untukku daripada amalku).’ Maka dia mengucapkannya. Kemudian Rasulullah Saw bersabda, ‘Ulangilah’. Maka dia mengulangi. Kemudian Rasulullah Saw bersabda, ‘Ulangilah’. Maka dia mengulangi. Kemudian Rasulullah bersabda, ‘Berdirilah, sungguh dosamu telah diampuni untukmu.’”