Doa Sholat Tahajud Beserta Latinnya

Umat Islam sangat dianjurkan menjalankan sholat sunah di luar sholat fardlu. Jenis sholat sunah ada banyak, salah satunya adalah tahajud.

Sholat tahajud dilaksanakan pada malam hari sesudah tidur. Sholat ini disebut-sebut sebagai amalan terbaik usai sholat fardlu

Dalam hadis Riwayat Muslim, Abu Hurairah RA berkata demikian.

” Nabi SAW ditanyai, ‘Manakah sholat yang paling afdhal sesudah sholat lima waktu?’ Nabi berkata, ‘Sholat di tengah malam’.”

Pelaksanaan sholat fardlu bisa dilakukan dengan semampunya. Bisa dengan dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat, delapan rakaat, atau 12 rakaat selama mampu.

Usai sholat tahajud , dianjurkan membaca doa yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari ini.

Doa Sholat Tahajud Beserta Latinnya

Allahumma robbana lakal hamd Anta qoyyumus samaawaati wal ardli walakal hamd Anta robbus samaawaati wal ardl wa man fiihinna walakal hamd Anta nuurus samaawaati wal ardl wa man fiihinna Antal haqq wa qouluka haqq wa wa’dakal haqq wa liqaaikal haqq wal jannatu haqq wan naaru haqq was saa’atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika aamantu wa ‘alaika tawakkaltu wa ilaika khooshomtu wa bika haakamtu faghfir lii maa qoddamtu wa maa akhkhortu wa asrortu wa maa a’lantu wa maa anta a’lamu bihi minnii. Laa ilaaha illa Anta.

Artinya: “Ya Allah, Tuhan kami, bagi-Mu pujian. Engkaulah yang menegakkan langit dan bumi, dan bagi-Mu pujian. Engkaulah Tuhan langit, bumi, dan makhluk yang ada padanya, dan bagi-Mu pujian. Engkaulah yang (memberi) cahaya pada langit dan bumi dan makhluk yang ada padanya. Engkau Maha Haq, firman-Mu Haq, janji-Mu Haq, bertemu dengan-Mu Haq, surga haq, neraka haq, kiamat haq. Ya Allah, kepada-Mu aku pasrah, dengan-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku berkeluh-kesah, dengan-Mu aku dihakimi. Maka ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu dan akan datang, dosa yang aku simpan atau aku perlihatkan, dan dosa yang Engkau lebih tahu ketimbang aku. Tiada tuhan selain Engkau.”